Diberdayakan oleh Blogger.
Umroh LIBURAN 19 dan 20 Juni 2012 Hubungi Kami dapatkan Cash Back pendaftaran berkelompok/ keluarga
Paket Umroh Reguler Paket Umroh Ramadhan 2012
Paket Umroh Itikaf Ramadhan
Paket Umroh Full Ramadhan
Paket Umroh Plus Turki 19 Juni 2012
Paket Umroh plus Dubai
pesawat, umroh,haji,fajar berkah ilahi

Bulan Zulhijjah dan peristiwa penting

Bulan Zulhijjah atau dikenal dengan bulan haji, memberikan beberpa catatan  peristiwa dalam perjuangan umat Islam. Bulan ini menjadi pengukuhan akidah dan kekuatan ukhwah ummat islam di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW diantara peristiwa tersebut adalah:
1. Nabi Muhammad s.a.w membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, di sana baginda diberitahu tentang kenabiannya oleh pendita Nasthurah, terjadi pada tahun kelima sebelum diangkatnya baginda menjadi nabi.
2. Peristiwa Baiah Al-Aqabah (perjanjian setia Al Aqabah) pada tahun ke-13 selepas pelantikan baginda menjadi nabi. Ia disertai oleh 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan dari kaum Aus dan Khazraj.
3. Peperangan As Sawiq pada tahun kedua Hijrah, Nabi s.a.w keluar mengikuti kaum Abu Sya’ban yang memerangi penduduk pinggir kota Madinah. 
4. Pada 7 Zulhijjah tahun kelima Hijrah satu pasukan tentara Islam ke perkampungan Bani Sulaim yang diketuai oleh Ibnu Abi Al ‘Arjak.
5. Kelahiran Ibrahim putera Nabi s.a.w pada tahun kelapan Hijrah, ibunya bernama Mariyah Al Qibtiyah.
6. Pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi s.a.w mengerjakan ibadah Haji yang dikenali dengan Hajjatul Wada’. Baginda Nabi menyampaikan amanat-amanatnyayang isinya adalah peraturan dan tatacara kehidupan di dalam Islam.
7. Abu Bakar As Siddiq mengerjakan ibadah Haji bersama umat Islam selepas kewafatan Nabi s.a.w pada tahun 12 Hijrah.
8. Peperangan Dathin yang dipimpin oleh Umamah Al Bahiliy menentang tentera Roma, berakhir dengan kemenangan tentera Islam.
9. Kemenangan tentera Islam yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sya’ban menentang tentara Roma yang dikepalai oleh Sarjius di dalam pertempuran Wadi ‘Arabah di Palestina.
10. Pada tahun 23 Hijrah, Khalifah Umar Al Khattab mati syahid dibunuh oleh Abu Lu’luah Al Majusi.
11. Pelantikan Uthman bin ‘Affan sebagai khalifah oleh sebuah majlis Syura.
12. Pelantikan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah menggantikan Uthman bin Affan pada tahun 35 Hijrah.
13. Kematian Yahya bin Aktham seorang ulama dan panglima tentera Islam pada tahun 242 Hijrah di Rabdah, sebuah kota di pinggir Madinah semasa berusia 82 tahun, pernah menjadi hakim kota Basrah, kadi besar dan penasihat kerajaan.
Bulan Zulhijjah atau dikenal dengan bulan haji, memberikan beberpa catatan  peristiwa dalam perjuangan umat Islam. Bulan ini menjadi pengukuhan akidah dan kekuatan ukhwah ummat islam di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW diantara peristiwa tersebut adalah:
1. Nabi Muhammad s.a.w membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, di sana baginda diberitahu tentang kenabiannya oleh pendita Nasthurah, terjadi pada tahun kelima sebelum diangkatnya baginda menjadi nabi.
2. Peristiwa Baiah Al-Aqabah (perjanjian setia Al Aqabah) pada tahun ke-13 selepas pelantikan baginda menjadi nabi. Ia disertai oleh 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan dari kaum Aus dan Khazraj.
3. Peperangan As Sawiq pada tahun kedua Hijrah, Nabi s.a.w keluar mengikuti kaum Abu Sya’ban yang memerangi penduduk pinggir kota Madinah. 
4. Pada 7 Zulhijjah tahun kelima Hijrah satu pasukan tentara Islam ke perkampungan Bani Sulaim yang diketuai oleh Ibnu Abi Al ‘Arjak.
5. Kelahiran Ibrahim putera Nabi s.a.w pada tahun kelapan Hijrah, ibunya bernama Mariyah Al Qibtiyah.
6. Pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi s.a.w mengerjakan ibadah Haji yang dikenali dengan Hajjatul Wada’. Baginda Nabi menyampaikan amanat-amanatnyayang isinya adalah peraturan dan tatacara kehidupan di dalam Islam.
7. Abu Bakar As Siddiq mengerjakan ibadah Haji bersama umat Islam selepas kewafatan Nabi s.a.w pada tahun 12 Hijrah.
8. Peperangan Dathin yang dipimpin oleh Umamah Al Bahiliy menentang tentera Roma, berakhir dengan kemenangan tentera Islam.
9. Kemenangan tentera Islam yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sya’ban menentang tentara Roma yang dikepalai oleh Sarjius di dalam pertempuran Wadi ‘Arabah di Palestina.
10. Pada tahun 23 Hijrah, Khalifah Umar Al Khattab mati syahid dibunuh oleh Abu Lu’luah Al Majusi.
11. Pelantikan Uthman bin ‘Affan sebagai khalifah oleh sebuah majlis Syura.
12. Pelantikan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah menggantikan Uthman bin Affan pada tahun 35 Hijrah.
13. Kematian Yahya bin Aktham seorang ulama dan panglima tentera Islam pada tahun 242 Hijrah di Rabdah, sebuah kota di pinggir Madinah semasa berusia 82 tahun, pernah menjadi hakim kota Basrah, kadi besar dan penasihat kerajaan.

Tempat Miqat di Mekah dan Madinah

Jamaah saat akan melaksanakan haji atau umrah diwajibkan atas dirinya untuk melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan.


Pengertian miqat itu sendiri adalah batas tempat dan waktu yang ditentukan bagi setiap Muslim yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah ketika hendak memulai ihramnya.
Miqat sendiri ditentukan berdasarkan tempat yang disebut Miqat Makani. Sementara Miqat yang berdasarkan pada waktu dinamakan Miqat Zamani.
Miqat Makani
Bagi Muslim yang tinggal di Makkah, rumah mereka adalah tempat untuk ihram haji. Sementara untuk umrah, ihramnya harus keluar dari tanah Haram Makkah, dan sebaik-baiknya tempat ialah di Ji’ranah, Tan’eim, atau Hudaibiyah. Namun, bagi mereka yang tinggal di luar Makkah, ada lima tempat untuk memulai ihram, di antaranya sebagai berikut:


1. Miqat Juhfah
Juhfah merupakan desa tua yang sering dilewati para pendatang dari Syam menuju Makkah. Juhfah inilah yang menjadi Miqat bagi penduduk Mesir, Syam, dan siapa saja yang melewatinya.2. Miqat Qarnul Manazil
Qarnul manazil adalah miqat bagi penduduk Thaif dan orang-orang yang melewatinya. Tempat ihramnya di Gunung Musyrif di Arafah.3. Miqat Yalamlam
Yamlamlam adalah Miqat bagi Penduduk Yaman. Yamlamlam ini merupakan nama sebuah bukit di pegunungan Tihamah.4. Miqat Hulaifah/Bir’ Ali
Zul Hulaifah adalah miqat bagi penduduk Madinah. Tempat air minum Bani Jasyum yang sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Miqat ini merupakan tempat yang paling jauh jaraknya dari Kota Makkah.5.Miqat Dzatu Irqin
Dzatu Irqin adalah miqat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para ulama. Miqat ini tidak disebut dalam hadist Rasulullah SAW. Miqat ini merupakan tempat yang dilewati oleh orang-orang di bagian negeri Irak.Miqat Zamani
1. Waktu pelaksanaan haji, para ulama sepakat bahwa miqat diawali pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.

2. Waktu pelaksanan umroh, Miqat Zamani dapat diawali pada sepanjang tahun.
Semua Miqat Makani ditetapkan langsung oleh Rasulullah, kecuali Miqat Dzatu Irqin. 


Sementara Miqat Zamani tercantum dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 189: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah yang dari atasnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
Jamaah saat akan melaksanakan haji atau umrah diwajibkan atas dirinya untuk melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan.


Pengertian miqat itu sendiri adalah batas tempat dan waktu yang ditentukan bagi setiap Muslim yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah ketika hendak memulai ihramnya.
Miqat sendiri ditentukan berdasarkan tempat yang disebut Miqat Makani. Sementara Miqat yang berdasarkan pada waktu dinamakan Miqat Zamani.
Miqat Makani
Bagi Muslim yang tinggal di Makkah, rumah mereka adalah tempat untuk ihram haji. Sementara untuk umrah, ihramnya harus keluar dari tanah Haram Makkah, dan sebaik-baiknya tempat ialah di Ji’ranah, Tan’eim, atau Hudaibiyah. Namun, bagi mereka yang tinggal di luar Makkah, ada lima tempat untuk memulai ihram, di antaranya sebagai berikut:


1. Miqat Juhfah
Juhfah merupakan desa tua yang sering dilewati para pendatang dari Syam menuju Makkah. Juhfah inilah yang menjadi Miqat bagi penduduk Mesir, Syam, dan siapa saja yang melewatinya.2. Miqat Qarnul Manazil
Qarnul manazil adalah miqat bagi penduduk Thaif dan orang-orang yang melewatinya. Tempat ihramnya di Gunung Musyrif di Arafah.3. Miqat Yalamlam
Yamlamlam adalah Miqat bagi Penduduk Yaman. Yamlamlam ini merupakan nama sebuah bukit di pegunungan Tihamah.4. Miqat Hulaifah/Bir’ Ali
Zul Hulaifah adalah miqat bagi penduduk Madinah. Tempat air minum Bani Jasyum yang sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Miqat ini merupakan tempat yang paling jauh jaraknya dari Kota Makkah.5.Miqat Dzatu Irqin
Dzatu Irqin adalah miqat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para ulama. Miqat ini tidak disebut dalam hadist Rasulullah SAW. Miqat ini merupakan tempat yang dilewati oleh orang-orang di bagian negeri Irak.Miqat Zamani
1. Waktu pelaksanaan haji, para ulama sepakat bahwa miqat diawali pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.

2. Waktu pelaksanan umroh, Miqat Zamani dapat diawali pada sepanjang tahun.
Semua Miqat Makani ditetapkan langsung oleh Rasulullah, kecuali Miqat Dzatu Irqin. 


Sementara Miqat Zamani tercantum dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 189: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah yang dari atasnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ongkos Haji 2012 naik ?

  Ongkos Haji 2012 Naik
JAKARTA – Menteri Agama ( Menag ) Suryadharma ali mengatakan adanya kemungkinan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) “tanda-tanda naik memang ada,” katanya saat ditemui, senin (12/3). Tetapi, ia belum bisa memastikan keputusan tersebut karena masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Ia menjelaskan kemungkinan kenaikan itu didasari oleh beberapa faktor utama. 

Pertama, terkait nilai tuker rupiah terhadap dolar AS pada 2012 lebih lemah dibandingkan 2011. Jika pada tahun lalu nilai tukarnya berkisar Rp 8.200 – Rp 8.300. saat ini melebihi Rp 9.000. 

kedua, terkait dengan harga minyak yang juga ikut meroket. Sebagai perbandingan, lanjut Suryadharma, pada 2011 harga minyak mentah hanya berkisar 60-80 dolar AS per baler. Sekarang, harganya sudah mencapai 120 dolar AS per baler. “biaya itu juga mengikuti harga penerbangan karena avtur iru mengikuti harga minyak dunia,” katanya. 

ketiga berhubungan denagn sewa pemondokan jamaah haji yang terus meningkat. Dirjen penyelenggara haji dan umrah (PHU) kementerian agama, slamet riyanto, belum bersedia mengomentari seputar rencana kenaikan ongkos haji. Ia mengatakan, saat ini masalah BPIH masih dalam pembahasan. 

Naik atau tidaknya BPIH sangat ditentukan faktor global. Menurut dia, sekitar 54 persen BPIH berasal dari biaya operasional jamaah di Arab Saudi. Sebelumnya, wakil menteri agama, Nasaruddin Umar, mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan BPIH secara sepihak, kebijakan menaikkan atau menurunkan BPIH sangat bergantung pada factor ekonomi dan politik dalam ataupun luar negeri. Saat harga minyak dunia mengalami kenaikan, tentu ada evaluasi. 

Ketua komisi VIII DPR, Ida Fauziah, meminta kementerian agama tak membuat BPIH tahun ini menjadi lebih mahal. “kalu bisa turun kenapa harus dinaikan.” Ia mngeku sejauh ini DPR masih membahas usulan BPIH dengan kemenag, kementerian perhubungan, dan beberapa maskapi penerbangan yang akan mengangkut jamah haji. Ia menambahkan, bila keinginan mentapkan BPIH lebih tinggi bertujuan membatasi anteran calon jamaah haji yang kian panjang, itu sangat tidak efektif. Sebab, berapaun yang harus mereka bayar tak membuat minat orang Indonesia pergi ke Tanah Suci mengendur. 

sumber : Republika  Ongkos Haji 2012 Naik
JAKARTA – Menteri Agama ( Menag ) Suryadharma ali mengatakan adanya kemungkinan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) “tanda-tanda naik memang ada,” katanya saat ditemui, senin (12/3). Tetapi, ia belum bisa memastikan keputusan tersebut karena masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Ia menjelaskan kemungkinan kenaikan itu didasari oleh beberapa faktor utama. 

Pertama, terkait nilai tuker rupiah terhadap dolar AS pada 2012 lebih lemah dibandingkan 2011. Jika pada tahun lalu nilai tukarnya berkisar Rp 8.200 – Rp 8.300. saat ini melebihi Rp 9.000. 

kedua, terkait dengan harga minyak yang juga ikut meroket. Sebagai perbandingan, lanjut Suryadharma, pada 2011 harga minyak mentah hanya berkisar 60-80 dolar AS per baler. Sekarang, harganya sudah mencapai 120 dolar AS per baler. “biaya itu juga mengikuti harga penerbangan karena avtur iru mengikuti harga minyak dunia,” katanya. 

ketiga berhubungan denagn sewa pemondokan jamaah haji yang terus meningkat. Dirjen penyelenggara haji dan umrah (PHU) kementerian agama, slamet riyanto, belum bersedia mengomentari seputar rencana kenaikan ongkos haji. Ia mengatakan, saat ini masalah BPIH masih dalam pembahasan. 

Naik atau tidaknya BPIH sangat ditentukan faktor global. Menurut dia, sekitar 54 persen BPIH berasal dari biaya operasional jamaah di Arab Saudi. Sebelumnya, wakil menteri agama, Nasaruddin Umar, mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan BPIH secara sepihak, kebijakan menaikkan atau menurunkan BPIH sangat bergantung pada factor ekonomi dan politik dalam ataupun luar negeri. Saat harga minyak dunia mengalami kenaikan, tentu ada evaluasi. 

Ketua komisi VIII DPR, Ida Fauziah, meminta kementerian agama tak membuat BPIH tahun ini menjadi lebih mahal. “kalu bisa turun kenapa harus dinaikan.” Ia mngeku sejauh ini DPR masih membahas usulan BPIH dengan kemenag, kementerian perhubungan, dan beberapa maskapi penerbangan yang akan mengangkut jamah haji. Ia menambahkan, bila keinginan mentapkan BPIH lebih tinggi bertujuan membatasi anteran calon jamaah haji yang kian panjang, itu sangat tidak efektif. Sebab, berapaun yang harus mereka bayar tak membuat minat orang Indonesia pergi ke Tanah Suci mengendur. 

sumber : RepublikaPaket Umroh Plus Dubai

daftar-harga-paket-umroh-plus-turki-dubai-fbi

Program Umroh Plus Dubai 2012
Harga untuk Umroh Dubai 12 hari 
Pesawat : Etihad Airlnes


Biaya Umroh Plus Dubai dimulai dari harga $2600 
untuk paket silver sekamar ber 4

Keterangan Pilihan sesuai Paket
Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Makanan : Prasmanan Catering Hotel
  
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 5 Madinah 
MovenpickHotel bintang 4 Dubai
Arabian Hotel

Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah
* * * Jika Peserta dibawah 15 orang, masing-masing jamaah dikenakan biaya tambahan $150

Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr & 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,Tips dll.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp. 350.000,-


PEMBATALAN UMROH PLUS
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan

informasi Hubungi :


Intan Nurcahya

Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C


Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com
daftar-harga-paket-umroh-plus-turki-dubai-fbi

Program Umroh Plus Dubai 2012
Harga untuk Umroh Dubai 12 hari 
Pesawat : Etihad Airlnes


Biaya Umroh Plus Dubai dimulai dari harga $2600 
untuk paket silver sekamar ber 4

Keterangan Pilihan sesuai Paket
Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Makanan : Prasmanan Catering Hotel
  
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 5 Madinah 
MovenpickHotel bintang 4 Dubai
Arabian Hotel

Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah
* * * Jika Peserta dibawah 15 orang, masing-masing jamaah dikenakan biaya tambahan $150

Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr & 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,Tips dll.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp. 350.000,-


PEMBATALAN UMROH PLUS
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan

informasi Hubungi :


Intan Nurcahya

Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C


Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com

Paket Umroh Plus Turkey 2012

Program Umroh Plus Turki 2012
Umroh Turki (Istambul) 12 hari - 3 hari 2 Malam di Istambul


Pesawat : Turkish Airlnes
Keberangkatan 
16 Mei 2012 (Full Booked)
19 Juni 2012 (tersedia)


Biaya Umroh Plus Turki dimulai dari harga $2600 
untuk paket silver sekamar ber 4

Keterangan Pilihan sesuai Paket
Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Menu Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Menu Makanan : Prasmanan Catering Hotel
  
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)


Hotel bintang 5 Madinah 
Movenpick

Hotel bintang 4 Turki
Kent Hotel

Menu Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah
* * * Jika Peserta dibawah 15 orang, masing-masing jamaah dikenakan biaya tambahan $150


Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr 
& 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal 
keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,Tips dll.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp.350.000,-


Pembatalan Umroh Plus
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan


informasi Hubungi :

Intan Nurcahya
Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C

Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com

Rundown / itenary Umroh Plus Turkey
 - untuk itenary Umroh plus Turkey  bisa di download di SINI
Program Umroh Plus Turki 2012
Umroh Turki (Istambul) 12 hari - 3 hari 2 Malam di Istambul


Pesawat : Turkish Airlnes
Keberangkatan 
16 Mei 2012 (Full Booked)
19 Juni 2012 (tersedia)


Biaya Umroh Plus Turki dimulai dari harga $2600 
untuk paket silver sekamar ber 4

Keterangan Pilihan sesuai Paket
Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Menu Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Menu Makanan : Prasmanan Catering Hotel
  
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)


Hotel bintang 5 Madinah 
Movenpick

Hotel bintang 4 Turki
Kent Hotel

Menu Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah
* * * Jika Peserta dibawah 15 orang, masing-masing jamaah dikenakan biaya tambahan $150


Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr 
& 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal 
keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,Tips dll.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp.350.000,-


Pembatalan Umroh Plus
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan


informasi Hubungi :

Intan Nurcahya
Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C

Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com

Rundown / itenary Umroh Plus Turkey
 - untuk itenary Umroh plus Turkey  bisa di download di SINI

lokasi suntik meningitis di jakarta


Vaksin Meningitis dan buku kuning wajib dimiliki oleh calon jamaah umroh sebagai persyaratan pembuatan visa di kedutaan.


Berikut lokasi Vaksin menginitis dan rumah sakit yang mengeluarkan buku kuning dapat di peroleh pada hari kerja, Senin s/d Jum'at di:
KKP Bandara Soekarno Hata, Cengkareng Telp. 5502277
KKP Bandara Halim Perdana Kusuma Telp. 8000166
KKP Pelabuhan Tanjung Priuk Telp. 43931045
KKP Pelabuhan Merak, Banten Telp. 0254-571083
Rs. Fatmawati JakSel 

Centra medika Haji & Umroh Lt.dasar
telp. 7501524 ext.1639
Garuda Sentra Medika, Kemayoran Telp. 4241000


Persyarat :


Mengisi Formulir sesuai Nama Pasport dan No. Pasport
Fotocopy KTP
Biaya vaksin sebesar Rp. 300.000 

Vaksin Meningitis dan buku kuning wajib dimiliki oleh calon jamaah umroh sebagai persyaratan pembuatan visa di kedutaan.


Berikut lokasi Vaksin menginitis dan rumah sakit yang mengeluarkan buku kuning dapat di peroleh pada hari kerja, Senin s/d Jum'at di:
KKP Bandara Soekarno Hata, Cengkareng Telp. 5502277
KKP Bandara Halim Perdana Kusuma Telp. 8000166
KKP Pelabuhan Tanjung Priuk Telp. 43931045
KKP Pelabuhan Merak, Banten Telp. 0254-571083
Rs. Fatmawati JakSel 

Centra medika Haji & Umroh Lt.dasar
telp. 7501524 ext.1639
Garuda Sentra Medika, Kemayoran Telp. 4241000


Persyarat :


Mengisi Formulir sesuai Nama Pasport dan No. Pasport
Fotocopy KTP
Biaya vaksin sebesar Rp. 300.000 

Paket Harga Umroh Fajar Berkah Ilahi

Paket umroh 2012, daftar umroh, umroh 2012, umroh reguler, travel umroh

Paket Umroh Reguler Fajar Berkah Ilahi tahun 2012 dengan berbagai pilihan paket umroh keluarga maupun individu.

Umroh Reguler
16 dan 21 Mei 2012 (Full Booked)
20 Juni 2012

Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Makanan : Prasmanan Catering Hotel
 
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 5 Madinah 
Movenpick, Hilton, Villa Holiday

Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah

Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr 
& 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal 
keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,
Tips dan lain-lain.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp.350.000,-

Pembatalan Umroh
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan
 

Intan Nurcahya
Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C

Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com
Paket umroh 2012, daftar umroh, umroh 2012, umroh reguler, travel umroh

Paket Umroh Reguler Fajar Berkah Ilahi tahun 2012 dengan berbagai pilihan paket umroh keluarga maupun individu.

Umroh Reguler
16 dan 21 Mei 2012 (Full Booked)
20 Juni 2012

Paket SILVER : 
Hotel bintang 3 dan 4 Mekkah :
Al Olayan, Soraya, Nawazi

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz, Mubarok 

Makanan : Prasmanan Catering Hotel

Paket GOLD  :
Hotel bintang 4 dan 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Retaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 4 Madinah :
Dallah Thaibah, Fayruz

Makanan : Prasmanan Catering Hotel
 
Paket DIAMOND : 
Hotel bintang 5 Mekkah
Grand Zamzam, Hilton
Ritaj (bisa prasmanan di Kamar Hotel)

Hotel bintang 5 Madinah 
Movenpick, Hilton, Villa Holiday

Makanan : Prasmanan Fullboard International

* * * Fasiltas Bus Eksklusif untuk City Tour Mekkah  Madinah dan Jeddah
* * * Setiap Bus didampingi oleh 2-3 Muthowif (pemandu perjalanan) dan 1 orang Ustadz Pembimbing Jamaah

Persyaratan Umroh
1. Mengisi formulir pendaftaran dan Membayar biaya paket yang dipilih.
2. Melampirkan KTP dan KK (asli & fotocopy)
3. Melampirkan Surat Nikah Asli (bagi suami istri).
4. Melampirkan Akte Kelahiran Asli (bagi yang belum menikah / anak).
5. Pasphoto berwarna terbaru, background putih, zoom 85% muka,ukuran 3x4=10 Lbr 
& 4x6=10 Lbr
6. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan diserahkan pada waktu pendaftaran.
7. Nama pada paspor terdiri dari 3 kata nama Contoh : Muhammad Ilyas Akbar atau Ilyas bin Akbar
8 Paspor dan dokumen diterima selambat - lambatnya 4 minggu sebelum jadwal 
keberangkatan

Harga Tidak Termasuk
1. Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti Telepon, Loundry, Sewa & Dorong Kursi Roda,
Tips dan lain-lain.
2. Acara /Tour diluar Program, Kelebihan berat bagasi
3. Pengurusan surat mahram bagi wanita yang tidak didampingi mahramnya dan berumur 45 tahun kebawah sebesar Rp. 300.000,-
4. Airport Tax ,Handling dan Perlengkapan Rp.750.000,- Dan Buku kuning (suntik) Rp.350.000,-

Pembatalan Umroh
Pembatalan atau Pengunduran diri dikenakan biaya sebagai berikut
1. 25 % bila pembatalan dilakukan setelah proses Administrasi
2. 50 % bila pembatalan dilakuklan 10 hari menjelang keberangkatan
3. 75 % bila pembatalan dilakukan kurang dari 1(satu) minggu menjelang keberangkatan
 

Intan Nurcahya
Hp. 0815 14289445
PIN : 25FC985C

Kantor Marketing :
Rukan ARNADIA
JL. Raden Saleh KAV. DKI Blok 10 No.30D

Meruya Utara, Jakarta-Barat
Fax: (021)7301907 
email : intanfbi@gmail.com
 
2011 Travel Umrah FBI | Blogger Templates for Over 50 Chat Sponsors: Short People Club, Michigan Mechanical Engineer Jobs, California Dietitian Jobs